Development of an Intervention for Persistent Not On Track

DIPNOT

Om DIPNOT

Development of an Intervention for Persistent Not On Track (DIPNOT)

DIPNOT er et forskningsprojekt som har til formål at forbedre den psykoterapeutiske behandling, der tilbydes mennesker med depression i psykiatrien. I projektet udvikles nye individuelle tillægsinterventioner, som kan tilbydes til patienter, der ikke er i bedring i løbet af gruppeterapi.

Mennesker med depression tilbydes ofte gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi (KAT) i ambulant psykiatri. KAT er en evidensbaseret behandling og anbefales i retningslinjerne for behandling af depression, som er udarbejdet af the National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Alligevel er der omkring 50% af patienterne med depression, som ikke oplever en forandring, eller hvis depressive symptomer endda forværres i forbindelse med KAT.

Tracking af terapiudbytte er en måde at identificere de patienter, som har brug for anden eller yderligere terapeutisk indsats for at opnå bedring. I dette projekt vil vi udarbejde en intervention, der kaldes DIPNOT. DIPNOT er en kombination af tracking, klinisk vejledning og tillægs-interventioner, der er skræddersyet til den enkelte patient. Udviklingen af DIPNOT vil ske i to del-studier. I det første studie vil vi følge patienter med depression, der deltager i gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi. Patienterne vil indgå i tracking, og terapeuterne vil modtage advarsler og klinisk vejledning i tilfælde af, at en patient ikke ser ud til at få det bedre. Ved at inddrage visuelle illustrationer af patienternes symptomforløb i interviews med patienter og terapeuter, vil vi udforske deres oplevelser og meninger om, hvad der var, eller kunne have været, hjælpsomt, når en patient ikke fik det bedre i løbet af terapien. På baggrund af resultaterne fra studie 1, er studie 2 tilsigtet de patienter, som ikke får det bedre på trods af, at terapeuterne bliver orienteret om, at de ikke er i bedring. Som et forsøg tilføjes et udvalg af tillægs-interventioner, der består af 5-7 individuelle sessioner med forskelligt indhold. Der vil blive udført interviews med patienterne og deres terapeuter omhandlende deres oplevelser af den nye intervention, hvor nogle af patienterne indgik i ekstra behandling.

Projektet ledes af Psykiatrien Vest, Region Sjælland og udføres i samarbejde med Psykoterapeutisk Ambulatorium, Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstaden.

Dato projektstart: 1. maj 2021

Dato projektafslut: 31. april 2024


Projektgruppen

Læs om projektgruppen ved at klikke på deres navne:

Tidsplan